Header Backgound

עריכות וידיאו

הפקה של קליפים או סרטוני תדמית מחייבת מספר פרמטרים כמו ידע, ניסיון וציוד מקצועי. בתעשיית הקולנוע או הטלוויזיה נהוג לשכור אולפן צילומים הכולל את כל הציוד החדיש כמו תאורה או תוכנות משוכללות. אולפן ירוק מאפשר הפקה של סרטוני וידיאו ברמה הגבוהה  ביותר. באמצעות טכנולוגיה חדשה ניתן לצלם סרט וידיאו על רקע מסך ירוק- טכניקה אשר בה מערבבים 2 תמונות ביחד כאשר המטרה היא לבודד אלמנט מהרקע על מנת שיהיה ניתן להרכיבו על גבי רקע אחר.

אילו פרמטרים יש להביא בחשבון בעת העריכה

מידע נוסף

על העורך לשאול את עצמו האם יש צורך במידע נוסף .  במידה והשוט אינו מספק אינפורמציה חדשה, אז מדוע פעולת העריכה בוצעה בצורה אשר תוביל אל השוט?

תזמון

עורך מקצועי צריך לדעת היכן לחתוך את השוט . במרבית המקרים נהוג לחתוך את השוט כאשר השחקן מסיים פעולה מסוימת המקשרת אותו לשוט הבא , למשל במקרה בו השחקן מזיז את ראשו לצד ימין.

יש לשלוט בתוכנת העריכה

על העורך להפגין שליטה בתוכנת העריכה במטרה לא לשחק יתר על המידה עם התמונות. לעיתים משחק עם התמונות כמו הגדלה או הקטנה עשוי להוביל לתוצאה לא רצויה.

Continuity

מונח המתייחס להמשכיות בין שוט לשוט. נניח והדמות יוצאת מחניון, הרי בשלב הבא ראוי לראות את הדמות נכנסת לרכב. המשכיות בין השוטים נחשבת לפעולה חשובה ביותר.  חוסר המשכיות עשוי ליצור הפרעה אצל הצופה והוא לא ישים לב למתרחש.

סאונד

על העורך לשים דגש על סאונד איכותי במהלך העריכה. בכל מקום בו יצלמו יהיו רעשי רקע ולכן עורך מקצועי צריך לדעת להסיר את רעשי הרקע.

השגת המראה המדויק

על מנת להשיג את המראה המדויק ניתן לצלם את הסרט באולפן מקצועי וכך לקבל שליטה מדויקת יותר. האולפן כולו מכוון לצילום וכולל את כל האביזרים הדרושים לרבות קוליסות, פנסים ועוד.  יתרה מכך, ניתן להעמיד סט פיזי בהתאם לצרכים השונים ולהכין את המקום לקראת הצילום במטרה לצלם ללא הפרעות מיותרות

מהי המטרה של אולפן גרין סקרין  

מטרתו של אולפן גרין סקרין היא לא להשתלט על הסרט שלכם אלא לאפשר ליצור אפקטים מיוחדים אשר לא דמיינתם בעצמכם.  במקרים של העשרת סרטונים או במקרה של הענקת רקע מעניין, ניתן לעשות שימוש במסך הירוק.

אולפן ירוק מקצועי  כולל עריכות וידיאו ברמה הגבוהה ביותר. כפי שהוזכר, הצילומים נערכים מול מסך ירוק כאשר בחדר העריכה ניתן להוסיף רקעים שונים בהתאם למטרה.  אולפן מקצועי הכולל את כל הציוד הדרוש להפקות וידיאו. כך לדוגמא באולפן ירוק קיימת חשיבות רבה לתאורה המהווה חלק חשוב ולכן יש לדאוג להאיר את המסך בנפרד מהדמויות.  נוסף על כך באולפן מסוג זה ניתן לעשות שימוש בתוכנות עריכה מתקדמות